БАХУУ I

Бах, модны ур цулцан, барилдаж хатуурсан давирхай: бахуутай мод (давирхайтай мод) - Бахуутай мод дэлгэрэнгүй... Монгол үгсийн язгуурын толь.

Ижил үг:

БАХУУ II

БАХУУ