БАХУУТАХ

Бахуу өвчнөөр өвдөх - Тэр жил миний хүү бахуутаж билээ. “Утга зохиол, дэлгэрэнгүй...