ЧИРГҮҮЛ

Чирч явахад зориулж хийсэн зүйл: машины чиргүүл (машинд чирч ачаа бараа зөөх зүйл).