ЧИРГҮҮЛДЭХ

Чирэгдэж явах: гараас чиргүүлдэх (гараас чирэгдэж явах), хормойноос чиргүүлдэх дэлгэрэнгүй...