ЧИЙГШҮҮЛЭГЧ

Чийгтэй болгогч: агаар чийгшүүлэгч (усыг уур болгон агаар чийгтэй болгох төхөөрөмж), дэлгэрэнгүй...

агаар чийгшүүлэгч усыг уур болгон агаар чийгтэй болгох төхөөрөмж
чийгшүүлэгч бодис чийгтэй болгодог бодис