ЧИЙДҮҮ

Мах ногоо зэргийг хэрчих том хутга; боодуу.