агаар чийгшүүлэгч
усыг уур болгон агаар чийгтэй болгох төхөөрөмж