ЧАНГАДАХ

Хэтэрхий чанга болох, чанга нь дэндэх: давс нь чангадах (давс нь их болох) - Хоолны давс чангадаж дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., дуу нь чангадах (дуу нь хэтэрхий чанга болох), эмээлийн олом нь чангадах (эмээлийн олом нь хэтэрхий чанга татагдах).

давс нь чангадах давс нь их болох
дуу нь чангадах дуу нь хэтэрхий чанга болох
эмээлийн олом нь чангадах эмээлийн олом нь хэтэрхий чанга татагдах