ЧАН
/ хөгжим /

Гархинд оосор уяж, хүзүүвчлэн дэлдэх нэг зүйл хүрэл хөөргийн нэр; цан, цангилзуур угтаа нэг язгууртай үг.