ЧАНАГДАХ

Чануулах: галд чанагдах (гал дээр болгох), тогоонд чанагдах (тогоонд буцлах, болох) дэлгэрэнгүй...