ЧАМЛАХ

Хүссэн, санасанд хүрэхгүй гоморхох, голох: өгснийг чамлах (өгсөн зүйл санаад хүрэхгүй гоморхох), дэлгэрэнгүй...

өгснийг чамлах өгсөн зүйл санаад хүрэхгүй гоморхох
хоолоо чамлах хоолоо бага гэж голох
цалингаа чамлах цалингаа бага гэж голох
чамлахаар чанга атга юмыг голох, олзонд хэт их шунах хэрэггүй гэсэн санаа
хусмаа чамласан хүүхэд шиг өөрт оногдсон зүйлийг бага гэж голох