хусмаа чамласан хүүхэд шиг
өөрт оногдсон зүйлийг бага гэж голох