ЧАМЛАЛТТАЙ

Бодсон санасанд хүрэхгүй, чамламаар: чамлалттай санагдах (бодсон хүссэнд хүрэхгүй байх) - Харин дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар.