ЧАМЛАМТГАЙ

Чамлах нь олонтоо, байнга чамладаг: чамламтгай зантай (юмыг байнга чамлаж байдаг зантай) - Ядаж дэлгэрэнгүй... Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай.