ЧАМЛАМХАЙ

Чамлах зантай, үе үе чамладаг - Чамламхай завшилд дурлагч хүн лүү эд нэгдэж үл болно. Зуун билиг., чамламхай хүүхэд (чамлах зантай хүүхэд).