ЧАГНУУР

1. Чагнах багаж хэрэгсэл: эмчийн чагнуур (эмч хүний чагнах багаж хэрэгсэл) - Эмч чагнуур сэлтээ дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер;


2. Сонсголын хэрэгсэл - утасны чагнуур (утсаар дамжуулан нөгөө хүний яриаг сонсох хэсэг);
3. [анагаах] Дууны долгионыг тусгай мембранаар тодруулж, хоёр чихэнд уян хоолойгоор дамжуулан хүргэж, уушги зэрэг дотор эрхтний байдлыг чагнаж оношлох дэлгэрэнгүй...
эмчийн чагнуур эмч хүний чагнах багаж хэрэгсэл
утасны чагнуур

утсаар дамжуулан нөгөө хүний яриаг сонсох хэсэг