ЧАГЖААЛАХ

Чагжаа үзүүлэх: гараа чагжаалах (а. Лам хүний ном унших үедээ гар хуруугаараа дүрс бэлгэдэл үзүүлэх; б. [шилжсэн] Гар хөлөө дэлгэрэнгүй...