ЧАВЧИРГА II
/ хуучирсан /

1. [түүх] Хэрэгтнийг доош харуулан хэвтүүлж алцайлгаад, нүцгэн хөл тус бүр дээр хүн суухад шийтгэл гүйцэтгэгч нь дэлгэрэнгүй...


2. Уг эрүүг гүйцэтгэх хүнийг жанчих мод, урт банз - Чиний нүүрийг үзэж түүнийг нэгхэн чавчирга ч жанчсангүй. Бодоо. Үйлийн чанарыг үлгэрлэсэн үзэмжит өгүүлэл., чавчирга авах (есөн эрүүний нэг зүйл, урт банзаар хонго, гуяны тус жараас нэг зуун удаа жанчих).

Ижил үг:

ЧАВЧИРГА I