үхсэн чавганцаас унгас гуйх
үл бүтэх зүйл бодох, санах