ЧААВААС

Тэсэж ядах, байж ядах, ихэд харуусахад хэлэх халаглан гасласан утгатай аялга: чааваас даа (байж ядан дэлгэрэнгүй...

чааваас даа байж ядан хэлсэн аялга үг
чааваас даан ч яав даа арай ч дээ
халаг чааваас харамсан халаглах аясыг илэрхийлэх үг