халаг чааваас
харамсан халаглах аясыг илэрхийлэх үг