ЦАР I

Төмөрлөг зүйлээр хийсэн дэлбэгэр том амсартай ялтгар том таваг: царанд тавих (идээ шүүсний зүйлийг дэлгэрэнгүй...

царанд тавих идээ шүүсний зүйлийг том амсар бүхий тавган дээр тавих
ууцны цар цагаан сарын чанасан ууц тавих том амсартай таваг, сав
цар гадар том таваг
Ижил үг:

ЦАР II

ЦАР III

ЦАР IV

ЦАР V

ЦАР VI

ЦАР VII:

ЦАР VIII