ЦАНГИС :
/ ургамал /

1. Өнгө улаан, амт хүчтэй, жимс нь хонгорцоглон ургадаг, нум сум хийхэд хэрэглэдэг нэг зүйл мод;


2. Уг модны жимс.