ЦАМЦ

1. Чээжинд өмсөх, богино дотуур хувцас: цамц оёх (чээжинд өмсөх богино дотуур хувцас оёх), дэлгэрэнгүй...


2. Гэрийн гадуур дотуур байх дан даавуу бүрээс: гэрийн цамц (гэрийн гадуур дотуур дан даавуун бүрээс).

цамц оёх чээжинд өмсөх богино дотуур хувцас оёх
даавуун цамц даавуугаар хийсэн цамц
торгон цамц торгоор хийсэн цамц
гэрийн цамц гэрийн гадуур дотуур дан даавуун бүрээс