ЦААХАНТААГУУР

Цаахан талаар: уулын цаахантаагуур (уулын цаахан талаар).