АВТОМАТ

Хүний шууд оролцоогүйгээр, тогтоосон горимын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэх хэрэгсэл: автомат буу дэлгэрэнгүй...

автомат буу

өөрийгөө цэнэглэдэг буу

автомат дохио өөрөө ажиллах дохио
автомат суурь машин өөрөө ажиллах суурь машин
автомат тохируулга өөрөө тохируулах тохиргоо