БАРГИЛТ
/ геологи /

Цагаан шаравтар болон цэнхэр өнгөтэй, элдэв юмс урлан хийхэд зөөлөн нэгэн зүйл чулуулаг.