БАРДАА I

Ноттой, лав, итгэлтэй: бардаагаар хийх (лавтай хийх), бардаагаар мадлах (лавтай дэлгэрэнгүй...

бардаагаар хийх лавтай хийх
бардаагаар мадлах лавтай дуугүй болгох
Ижил үг:

БАРДАА II