БАРДАМНАХ

1. Бардам зан гаргах, бардамлах;


2. Дээрэнгүйлэн гайхуулах авир зан гаргах - Ирсэн гийчинд нөхрийн торгыг дэвсээд илтэд өөрийн юм мэт аашлан бардамнах. дэлгэрэнгүй... бардамнах үг (сайрхан гайхуулах үг), бардамнах байдал (биеэ гайхуулах байдал).

бардамнах үг сайрхан гайхуулах үг
бардамнах байдал биеэ гайхуулах байдал
басагдсан хүн байгуулж чаддаг, бардамнасан хүн хоосон хоцордог

а. Хүнийг басаж болохгүй гэсэн санаа; б. Бардамд сайнгүй гэсэн утга