БАРДАА II

Барагцаа, баримжаа - Хятадын нэгэн түмэн нэг сарын идэх хүнс ба агт морины бордоог тарианы нэг түмэн цэрэг дэлгэрэнгүй...Ш. Нацагдорж. Мандхай цэцэн. 

Ижил үг:

БАРДАА I