БАРГИЛДУУ

Баргил байрын - Бөхзандан хоолойгоо шахаж баргилдуу аялгуугаар үгээ сунжруулан хэлэв. Д.Чойжамц. Хуртай шөнө.