аврагч завь
усанд үйгчдийг аврах хүмүүсийн хэрэглэдэг завь