АВЛИГАЧЛАХ

1. Авлига өгч ажил үйлсээ бүтээх;


2. Авлига өгч ажил үйлсийг нь бүтээх.