АВЛИГА II

1. Өөрийн ажлыг бүтээхийн тулд холбогдох албан тушаалтанд ил, далд өгөх хахууль - Дээр нь хулгай, дээрэм, дэлгэрэнгүй... Д.Цоодол. “Хужир нуга”-ын тухай яриа тасрахгүй;


2. Хууль бусаар бусдаас авсан зүйл; ашиг хонжоо: авлига авах (ажил үйлийг нь бүтээхийн тулд бусдаас шан харамж болгон эд юм хууль дэлгэрэнгүй...
авлига авах ажил үйлийг нь бүтээхийн тулд бусдаас шан харамж болгон эд юм хууль бусаар авах
авлига өгөх ажил үйлийг хууль бусаар бүтээхийн тулд эд юм өгөх
авлига хөөх ашиг олз олохын төлөө зүтгэх
авлигын эзэн авлигач
Ижил үг:

АВЛИГА I