ХОЙЛОГ I
/ амьтан /

Биеийн урт нь жаран сантиметр орчим, хүнд нь гурван килограмм хэртэй, ургамал шавж дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХОЙЛОГ II