ХОЙНОГШ

1. Хойш, хойд зүг рүү;


2. Дараа хожим, цаашид, хойшид.