ХОЙНОДОХ

1. Хэтэрхий хойно болох, хойно болсны учир тохиромжгүйдэх;


2. [шилжсэн] Оройтох, сүүлдэх.