ХАЛГАРАХ

1. Байн байн гулгах, халтирах: гутал халгарах (гутал гулгах), ул халгарах (ул дэлгэрэнгүй...


2. Юмнаас зүрхшээх, бэрхшээх.

гутал халгарах гутал гулгах
ул халгарах ул халтирах