ХАДАЛГА II

Өвс, тариа хадах явдал.

Ижил үг:

ХАДАЛГА I