ХАДАГДАХ II

Хадах үйлд өртөх, хадуурт өртөх - Өвсийг газрын хөрснөөс таван см-ээс доогуур хадвал богино хадагдсан ургамлын дэлгэрэнгүй... ... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

Ижил үг:

ХАДАГДАХ I