ХАГСРААХ

Ачлага уналгад хэрэглэх үхэр, тэмээ болон уралдах морийг сойх: шар хагсраах (шар сойх), морь дэлгэрэнгүй... (морь сойх) - Авд мордохоор хурдан борлогоо хагсраах гэж барьж авав. Ч.Лодойдамба. Малгайтай чоно.

шар хагсраах шар сойх
морь хагсраах морь сойх