ХАГСАА

1. Хагсах үйлийн нэр;


2. Модон сав суулга ус чийг дутсанаас хатаж холхио орсон байдал: агарууны хагсаа (агаруу хатаж хуурайшин хагссан нь), дэлгэрэнгүй...
агарууны хагсаа агаруу хатаж хуурайшин хагссан нь
хувингийн хагсаа модон хувин хатаж хуурайшин хагссан нь