ХАГСАХ II

Хаг ургах, хаг тогтох, хагтах; тортог тогтох: тогоо хагсах (тогоо тортог болох), яндан дэлгэрэнгүй... (яндангийн дотор тортог зузааран тогтох).

тогоо хагсах тогоо тортог болох
яндан хагсах яндангийн дотор тортог зузааран тогтох.
Ижил үг:

ХАГСАХ I