ХАГСАРГАН

Бороо ховордож салхи ихдэн газар гандан гамшиг - Хагсарган ган эхлэв, хурдхан нүүж ус бараадъя.дэлгэрэнгүй...