хавиргаа хазах
ойр орчныхоо хүмүүст хор хүргэх гэсэн санаа