ХААЖ

Яр шарханд тогтсон тав: шархны хааж (шархны хогжруу), хааж болох (шарханд товх дэлгэрэнгүй...

шархны хааж шархны хогжруу
хааж болох шарханд товх тогтох