ФАБРИК

Түүхий эд боловсруулах болон аж үйлдвэрийн газар - Энэ хотод цахилгаан станц, нэвтрүүлэх станц, туйпууны завод, дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., цэмбэний фабрик (цэмбэ хийдэг үйлдвэр), цаасны фабрик (цаас хийдэг үйлдвэр), гутлын фабрик (гутлын үйлдвэр) - Гутлын фабрикийн хэд хэдэн ажилчны нэрийг хэлсний дотор Төмөрийн Цэцэгээ гэж уншихад аав хүү хоёр юутай их баярласныг өгүүлж баршгүй. С.Удвал. Та бид уулзана., фабрикийн ажилчин (үйлдвэрийн ажилчин), фабрик завод [хоршоо] (төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргах аж үйлдвэрийн газар).

цэмбэний фабрик цэмбэ хийдэг үйлдвэр
цаасны фабрик цаас хийдэг үйлдвэр
гутлын фабрик гутлын үйлдвэр
фабрикийн ажилчин үйлдвэрийн ажилчин
фабрик завод төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргах аж үйлдвэрийн газар