ФАЙЛ

Компьютерт үүсгэсэн бичиг баримтыг нэг санд оруулсан хавтас - Компьютер дээрх өөрийн хэрэгцээт бичиг баримтыг нэг дэлгэрэнгүй...Өнөөдөр” сонин.