ФЕНОЛОГИ

Амьд байгаль жилийн дөрвөн улиралд хэрхэн өөрчлөгдөн хувьсахыг судалдаг шинжлэх ухаан.