ФАКУЛЬТЕТ

Аливаа шинжлэх ухааныг хамран эсвэл түүний аль нэгэнд суралцах их, дээд сургуулийн салбар: нийгмийн ухааны дэлгэрэнгүй... (нийгмийн ухааны салбар), физикийн факультет (физикийн салбар), факультетын хурал (тухайн их дээд сургуулийн аль нэг салбарын хурал).

нийгмийн ухааны факультет нийгмийн ухааны салбар
физикийн факультет физикийн салбар
факультетын хурал тухайн их дээд сургуулийн аль нэг салбарын хурал